Κατάλογος Μηχανημάτων

μελιτοεξαγωγεας εσω_edited.jpg
Εσωτερικό Αναδευτήρα 200kg.jpg
georgakisvalvida.jpg

Οι Μελιτοεξαγωγείς Γεωργάκης προορίζονται για επαγγελματίες και ημιεπαγγελματίες με υψηλές απαιτήσεις. Κάθε μελιτοεξαγωγέας είναι σχεδιασμένος βάσει υψηλών προδιαγραφών και κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα με σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες.
Κύριο χαρακτηριστικό των μελιτοεξαγωγέων Γεωργάκης αποτελεί η στιβαρότητα, η σταθερότητα και η αξιοπιστία.

Οι αναδευτήρες μελιού Georgakis είναι σχεδιασμένοι για την ανάμειξη και ομογενοποίηση διαφορετικών
ποικιλιών μελιού.
Ακόμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δοχεία αποκρυστάλλωσης.
Διαθέτουν διπλό πυθμένα και διπλά τοιχώματα, με σκοπό τη σωστή επεξεργασία του μελιού χωρίς την αλλοίωση των φυσικοχημικών του χαρακτηριστικών.

Ανοξείδωτα Δοχεία
Ηλεκτρική Αντίσταση Αποκρυστάλλωσης
Βαλβίδα Συσκευασίας Ζεστού Μελιού

☎ 22990 48270

©2019 by Georgakis Inox